Các điều khoản và điều kiện chung

Áp dụng cho hoạt động mua bán Sản Phẩm/Hàng Hóa trên Ứng dụng Thương mại Điện Tử BIP BIP


Chào mừng Quý Khách đến với ứng dụng thương mại điện tử bán hàng BIP BIP

Ứng dụng thương mại điện tử BIP BIP này (“Ứng dụng”), cùng với những tài liệu, nội dung được đề cập trên Ứng dụng, sẽ cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các điều khoản, điều kiện sử dụng và mua hàng trên Ứng dụng  (“Điều Khoản Và Điều Kiện”) mà Chúng Tôi áp dụng cho các Sản Phẩm/Hàng Hóa được Chúng Tôi bán trên Ứng dụng.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Và Điều Kiện này trước khi đặt mua bất cứ Sản Phẩm/Hàng Hóa nào từ Ứng dụng. Chúng Tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ Khách Hàng nhằm xây dựng Ứng dụng  ngày càng hoàn thiện để phục vụ Khách Hàng tốt hơn.

Định nghĩa:

Trừ khi được quy định khác đi, trong Điều Khoản Và Điều Kiện này các thuật ngữ dưới đây có ý nghĩa tương ứng như sau:

Chúng Tôi” hoặc “ BIP BIP” là một thương hiệu thuộc CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP, một công ty được thành lập và hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 0314578955 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Thành Phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ tư ngày 17 tháng 08 năm 2017, có trụ sở chính đặt tại 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ứng dụng” là Ứng dụng trên thiết bị di động có tên là BIP BIP, thuộc quyền sở hữu của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP , CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP khai thác và quản lý để thực hiện việc bán Sản Phẩm/Hàng Hóa cho Khách Hàng.

 “Các Điều Kiện Giao Dịch Chung” là các điều khoản và điều kiện sử dụng và mua hàng tại Ứng dụng như được quy định cụ thể tại Phụ Lục 1 đính kèm Quy chế này.

 “Khách Hàng” là bất kỳ tổ chức nào hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc là bất kỳ cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp và mua hàng tại Ứng dụng TMĐT của Chúng Tôi. Khách Hàng có thể là Thành Viên hoặc không là Thành Viên, và tiến hành mua Sản Phẩm/Hàng Hóa, sử dụng dịch vụ được đăng tải trên Ứng dụng.

Tài Khoản” là tài khoản do Khách Hàng là Thành Viên đăng ký trên Ứng dụng và được Khách Hàng là Thành Viên đó đăng nhập, sử dụng để thực hiện việc mua hàng tại Ứng dụng .

 “Hợp Đồng”: là văn bản ghi nhận, thể hiện sự thoả thuận giữa các Bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ cụ thể.

Đơn Hàng” có nghĩa là đơn đặt hàng do Khách Hàng đặt trên Ứng dụng để mua Sản Phẩm/Hàng Hóa do Chúng Tôi cung cấp. Sau khi Đơn Hàng được Chúng Tôi xác nhận bằng việc Xác Nhận Đơn Hàng, Đơn Hàng đó sẽ tạo thành hợp đồng/thỏa thuận ràng buộc Chúng Tôi và Khách Hàng.

Giỏ Hàng” là danh sách các Sản Phẩm/Hàng Hóa được Khách Hàng lựa chọn và dự định đặt hàng, bao gồm cả thông tin về số lượng Sản Phẩm/Hàng Hóa và giá trị tương ứng. Giỏ Hàng có thể được thay đổi cho đến khi Khách Hàng đặt hàng thành công.

Sản Phẩm/Hàng Hóa” có nghĩa là các loại hàng hóa, sản phẩm mà Chúng Tôi cung cấp trên Ứng dụng  tại từng thời điểm.

 “Mã Giảm Giá” là một dãy gồm các ký tự chữ và/ hoặc số do Chúng Tôi phát hành, được sử dụng để giảm trừ tương ứng vào số tiền Khách Hàng phải trả khi mua Sản Phẩm/Hàng Hoá trên Ứng dụng .

Ngày Làm Việc” là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xác Nhận Đơn Hàng” là email, và/hoặc cuộc gọi từ BIP BIP và/hoặc tin nhắn đến  địa chỉ email và/ hoặc “Ứng dụng” và/hoặc số điện thoại đã được Khách Hàng cung cấp khi đặt hàng để xác nhận Đơn Hàng.

Bất Khả Kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng Tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), khởi nghĩa, bạo  loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động gây chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng  không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, nước, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt Sản Phẩm/Hàng Hóa và/hoặc các trường hợp khác được pháp luật Việt Nam quy định..

1. Giới thiệu

Chúng Tôi, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÀNG GIA DỤNG TỔNG HỢP , có trụ sở chính đặt tại 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là đơn vị quản lý và khai thác Ứng Dụng.

2. Hiệu lực, sửa đổi

Điều Khoản Và Điều Kiện này được áp dụng cho Khách Hàng mua các Sản Phẩm/Hàng Hóa do chúng tôi và/hoặc Nhà Bán Hàng bán, cung cấp trên Ứng dụng TMĐT này. Khi Khách Hàng truy cập vào Ứng dụng và muốn đặt mua Sản Phẩm/ Hàng Hóa, Khách Hàng cần xác nhận rằng Khách Hàng đã đọc, đồng ý và chịu sự ràng buộc với Điều Khoản Và Điều Kiện này trước khi Khách Hàng xác nhận đồng ý đặt mua Sản Phẩm/Hàng Hóa.

Điều Khoản Và Điều Kiện này có thể được Chúng Tôi thay đổi, chỉnh sửa tại từng thời điểm theo quyết định của Chúng Tôi phù hợp với chính sách tùy từ thời điểm của Chúng Tôi và phù hợp với các định pháp luật hiện hành. Các thay đổi trên sẽ có hiệu lực ngay khi được Chúng Tôi cập nhật trên Ứng dụng. Các Đơn Hàng do Khách Hàng đặt từ thời điểm Chúng Tôi cập nhật Điều Khoản Và Điều Kiện mới sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều Khoản Và Điều Kiện mới đó.

Trong trường hợp Khách Hàng không chấp nhận Điều Khoản Và Điều Kiện mới, Đơn Hàng của  Khách Hàng sẽ không có hiệu lực. Để cập nhật được những thay đổi của Điều KKiện, xin Quý Khách vui lòng kiểm tra thường xuyên thông tin về Điều Khoản Và Điều Kiện tại Ứng dụng .

Quy định về việc sử dụng Ứng dụng

3.1    Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng TMĐT BIP BIP trên các hệ điều hành của thiết bị di động như sau:

+    Đối với thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android:

Nếu Khách Hàng sử dụng điện thoại có hệ điều hành Android thì truy cập ứng dụng Play Store và gõ “BIP BIP” vào ô tìm kiếm. Sau đó chọn xem ứng dụng BIP BIP và nhấn Cài đặt hoặc “Install” tùy theo ngôn ngữ của thiết bị của quý khách. Sau một vài phút cài đặt, quý khách có thể chọn Mở để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

+    Đối với thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS :

Khách Hàng có thể truy cập App Store và gõ “BIP BIP” vào ô tìm kiếm, sau đó chọn ứng dụng BIP BIP và nhấn vào biểu tượng Tải về.

Nếu khách hàng chọn “ bỏ qua” hoặc “ bắt đầu” thì ứng dụng sẽ chuyển sang trang chủ.

Trước khi chuyển sang màn hình chính ứng dụng yêu cầu khách hàng truy cập vị trí.

Bước 1: Khách Hàng chọn “đăng nhập” để tiến hành đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Khách Hàng được yêu cầu nhập số điện thoại và điền mã số OTP để xác thực số điện thoại. Nếu chọn “bắt đầu” ứng dụng sẽ chuyển thẳng đến màn hình trang chủ và bỏ qua bước đăng nhập.

Chọn một trong những hình thức muốn đăng nhập như ở trên:

3.3 Thông qua Ứng dụng, Chúng Tôi đồng ý và tôn trọng việc Khách Hàng tìm kiếm, tham khảo nội dung thông tin hiển thị trên Ứng dụng trên màn hình máy tính, việc mua sắm trực tuyến của Khách Hàng tại mọi thời điểm với điều kiện là các hoạt động của Khách Hàng            phải phù hợp với Điều Khoản Và Điều Kiện và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

3.4. Khách Hàng không sử dụng Ứng dụng của Chúng Tôi để thực hiện bất kỳ hành vi nào trái với quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt không được thực hiện bất kỳ hành vi dưới đây :

3.4.1 Đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, bôi nhọ, đe dọa, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với Khách Hàng  khác hay với Chúng Tôi.

3.4.2   Đưa ra những nhận xét nhằm tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính sách của Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hoặc mang tính kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, giai cấp.

3.4.3. Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi trụy, có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục hoặc trái với quy định pháp luật của Việt Nam.

3.4.4. Phổ biến các tài liệu, khuyến khích người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

3.4.5. Can thiệp vào quyền sử dụng hợp pháp Tài Khoản của Khách Hàng khác tại Ứng dụng .

3.4.6. Thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào liên quan đến việc sử dụng internet, mạng viễn thông công cộng và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nói riêng và/hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác.

3.4.7. Thực hiện các hành vi hoặc tạo ra thông tin giả mạo, cố ý tạo sự nhầm lẫn giữa mình với Khách Hàng khác hoặc mạo danh Ban quản trị của Ứng dụng .

3.4.8. Can thiệp, làm gián đoạn đường truyền internet hoặc các trang thông tin, Ứng dụng  khác kết nối với Ứng dụng .

3.4.9. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi nào như trên, Chúng Tôi có quyền ngay lập tức khóa hoặc huỷ bỏ Tài Khoản sử dụng của Khách Hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.5. Quy định sử dụng các trang thông tin điện tử khác

Khách Hàng sử dụng các trang thông tin điện tử kết nối với Ứng dụng  của Chúng Tôi (nếu có) trên các mạng xã hội (như Facebook, Twitter ..v.v) phù hợp với các Điều Khoản Và Điều Kiện sử dụng của chúng tôi tại các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đó và pháp luật Việt Nam.

4. Quy trình đặt mua Sản Phẩm/ Hàng Hóa

Về cơ bản, việc đặt hàng trên Ứng dụng  bao gồm các bước sau:

Nếu Khách Hàng đã đăng nhập thì thông tin sẽ được lưu cho lần mua hàng tiếp theo.

Nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán trực tuyến, ứng dụng sẽ chuyển sang màn hình cổng thanh toán.

            Nếu đặt hàng thành công sẽ nhận được thông báo.

5. Giá cả, chấp nhận/từ chối Đơn Hàng:

5.1. Chúng Tôi luôn nỗ lực để cung cấp cho Khách Hàng hình ảnh thật của Sản Phẩm/Hàng Hóa và chỉ cung cấp Sản Phẩm/Hàng Hóa chính hãng cho tất cả các Khách Hàng với chất lượng và giá cả hợp lý nhất.

5.2. Tại thời điểm hoàn tất việc đặt hàng, Khách Hàng sẽ được thông báo trên màn hình  điện thoại việc xác nhận đặt hàng thành công.

5.3. Chúng Tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác của việc hiển thị giá Sản Phẩm/Hàng Hóa trên Ứng dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp có sai sót trong việc hiển thị giá trên Ứng dụng, tùy theo từng trường hợp Chúng Tôi sẽ có thể liên hệ lại với Khách Hàng để xác nhận lại giá trị Đơn Hàng như là một phần của thủ tục chấp nhận Đơn Hàng nhằm mục đích chắc chắn rằng Khách Hàng vẫn muốn mua Sản Phẩm/Hàng Hóa đã chọn với mức giá được điều chỉnh đúng.

5.4. Chúng Tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ Đơn Hàng nào kể cả trong trường hợp Đơn Hàng đó đã/ hoặc chưa được xác nhận hoặc đã được thanh toán vì lý do Bất Khả Kháng, Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng đã chọn hết hàng ngoài sự kiểm soát của Chúng Tôi, lỗi nhập sai thông tin thương mại tại Ứng dụng TMĐT BIP BIP.

5.5. Trong trường hợp sai thông tin phát sinh trên Ứng dụng mà Chúng Tôi có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống hoặc từ bên thứ ba (sai giá sản phẩm, sai xuất xứ,…), Chúng Tôi sẽ đền bù cho Khách Hàng một mã giảm giá cho các lần mua sắm tiếp theo với mệnh giá tùy từng trường hợp cụ thể và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi.

6. Thanh toán

6.1. Hình thức thanh toán

6.1.1 Chúng Tôi hỗ trợ các phương thức thanh toán linh hoạt và an toàn cho Khách Hàng mua sắm tại Ứng dụng  bằng các hình thức sau:

(i) Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD):

Sau khi Khách Hàng kiểm tra và nhận Sản Phẩm/Hàng Hóa của Đơn Hàng đã đặt, Khách Hàng thanh toán giá trị Đơn Hàng bằng tiền mặt cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng Tôi chỉ chấp nhận hình thức COD đối với các Đơn Hàng có tổng giá trị dưới hai mươi (20) triệu đồng. Các Đơn Hàng có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng sẽ phải thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Quy trình thanh toán COD như sau:

 (ii) Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng thông qua cổng thanh toánVNPay:

Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng tại thời điểm đặt hàng bằng cách điền đầy đủ thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng được phát hành bởi ngân hàng được chúng tôi chấp nhận, theo các bước dưới đây:

Nếu giao dịch thất bại sẽ nhận được thông báo: Tạo đơn hàng thất bại.

Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng thẻ ngân hàng dùng để thực hiện thanh toán trực tuyến cho chúng tôi vẫn còn thời hạn sử dụng tại thời điểm Khách Hàng tiến hành đặt hàng.

6.1.2. Khách Hàng cam kết rằng tất cả thông tin do Khách Hàng cung cấp liên quan đến việc thanh toán Đơn Hàng là chính xác; thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc tài khoản thanh toán hay những cách thức thanh toán khác mà Khách Hàng sử dụng là của Khách Hàng; và Khách Hàng có đủ tiền hoặc hạn mức tín dụng để chi trả toàn bộ giá trị của Đơn Hàng. Chúng tôi có quyền xác nhận thông tin thanh toán của Khách Hàng trước khi giao Sản Phẩm/Hàng Hóa. Chúng Tôi sẽ ngừng thực hiện Đơn Hàng của Khách Hàng nếu thông tin do Khách Hàng cung cấp là không chính xác.

6.1.3. Trong bất cứ trường hợp nào Chúng Tôi không thực hiện  chuẩn bị hàng hóa tại địa điểm nhận hàng được khách hàng lựa chọn khi Khách Hàng chưa thanh toán đầy đủ giá trị Đơn Hàng.

6.1.4. Lưu ý khi giao dịch thanh toán trực tuyến

Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của Khách Hàng đều được chúng tôi tuyệt đối tôn trọng và bảo mật. Chúng Tôi cam kết nỗ lực tối đa trong việc bảo mật thông tin và các giao dịch thanh toán của Khách Hàng (chi tiết về bảo mật xin Khách Hàng tham khảo Mục 10 của Điều Khoản Và Điều Kiện này).

Để tối ưu hoá các biện pháp bảo mật thông tin, Quý Khách vui lòng lưu ý thực hiện các nội dung sau:

Chỉ thực hiện thao tác thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Ứng dụng    chuyển đến.

Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ ngân hàng trong bất kỳ trường hợp nào để mua hàng tại Ứng dụng. Ngay khi phát hiện có giao dịch phát sinh bất thường nào tại Ứng dụng  do sử dụng thẻ ngân hàng của Khách Hàng, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi (qua điện thoại số [1800 282828] hoặc gửi email [hotro@bipbip.com]) để được xử lý kịp thời.

Nếu Đơn Hàng được thực hiện bằng giao dịch thanh toán trực tuyến có giá trị lớn (tức là trên hai mươi (20) triệu đồng hoặc giá trị khác theo quyết định của Chúng Tôi tại từng thời điểm) hoặc thông tin chủ thẻ không rõ ràng, Chúng Tôi có quyền yêu cầu Khách Hàng cung cấp các một hoặc tất cả các giấy tờ như sau Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu của chủ thẻ, hình chụp hoặc scan của thẻ đã sử dụng thanh toán nhằm xác minh thông tin chủ thẻ cũng như tính xác thực của giao dịch.

Trong mọi trường hợp, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ ngân hàng/ thẻ tín dụng) để bảo mật thông tin thẻ.

Các quy định về thanh toán cụ thể xin Khách Hàng xem thông tin tại đây.

6.1.6 Hoàn trả thanh toán cho Đơn Hàng:

Trong một số trường hợp khách quan mà Chúng Tôi không thể thực hiện Đơn Hàng của Khách Hàng, Chúng Tôi sẽ thực hiện thao tác hoàn tiền vào tài khoản của chủ thẻ tín dụng đã dùng khi đặt hàng. Thời gian hoàn tất thủ tục sẽ từ 3-5 ngày làm việc kể từ thời điểm Chúng tôi thông báo đến Khách Hàng về việc không thể thực hiện Đơn Hàng hoặc tuỳ thuộc vào Ngân hàng phát hành thẻ. Khách Hàng có thể kiểm tra với Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

7. Giao hàng

7.1. Chúng Tôi sẽ chuẩn bị Sản Phẩm/Hàng Hóa mà Khách Hàng đã đặt mua tại địa điểm mà Khách Hàng yêu cầu nhận hàng trong Đơn Hàng khi Chúng Tôi gửi XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG.

7.2. Thời gian chuẩn bị hàng sẽ phụ thuộc vào thời điểm đặt hàng, điều kiện khách quan như thời tiết, giao thông tuy nhiên sẽ được giới hạn tối thiểu trong vòng ba giờ đồng hồ (03)  tính từ thời điểm đơn hàng được tiếp nhận thành công

7.3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng Tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng trong trường hợp chuẩn bị hàng trễ.

7.4. Khách Hàng nên giữ kỹ biên lai này để thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng đối với Chúng Tôi khi cần thiết như đổi, trả hàng hóa..v.v.

Khi đặt hàng thông qua Ứng dụng TMĐT, nếu sau khi kiểm tra và phát hiện bất cứ vấn đề nào không hài lòng về Sản Phẩm/Hàng Hóa, Khách Hàng có thể thực hiện yêu cầu cần thiết đối với Ứng dụng TMĐT, Ứng dụng TMĐT sẽ giải quyết yêu cầu của Khách Hàng một cách hiệu quả, triệt để, bảo vệ quyền lợi Khách Hàng.

Hướng dẫn và yêu cầu về việc kiểm tra Sản Phẩm/Hàng Hóa xin Khách Hàng xem trên Ứng dụng, trong mục Tài khoản -> Hỗ trợ -> Chính sách đổi trả hàng hóa và Yêu cầu đổi trả hàng hóa

.

7.5. Chúng Tôi đóng gói Sản Phẩm/Hàng Hóa bằng bao bì chuẩn của chúng tôi. Trong một số trường hợp Sản Phẩm/Hàng Hoá cồng kềnh hoặc quá khổ, chúng tôi sẽ sử dụng lại loại bao bì đóng gói theo quy cách nhận từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp đến cho Khách Hàng. Nếu Khách Hàng có yêu cầu đóng gói Sản Phẩm/Hàng Hóa bằng bao bì khác thì Chúng Tôi có thể chấp nhận yêu cầu này và Khách Hàng sẽ phải trả thêm phí (nếu có).

7.6. Một số Sản Phẩm/Hàng Hoá trước khi nhập kho, Chúng Tôi sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra chất lượng vật lý bên ngoài nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của Sản Phẩm/Hàng Hoá mà không có bất kỳ tác động hoặc can thiệp kỹ thuật nào bên trong Sản Phẩm/Hàng Hoá.

7.7. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Sản

            Phẩm/Hàng Hoá, phải được Khách Hàng thực hiện trong vòng 24 giờ cho sản phẩm tươi sống, sản phẩm mát và sản phẩm đông lạnh và 72 giờ cho các sản phẩm còn lại kể từ khi Khách Hàng nhận được sản phẩm (Tham khảo chi tiết tại Chính sách Đổi/Trả hàng).

Trong trường hợp Khách Hàng không đến nhận hàng  tại cửa hàng và thời gian như đơn đặt hàng được xác nhận thành công gần nhất mà không có bất kỳ thông thông báo nào từ Khách Hàng với chúng tôi,  đơn hàng của quí khách sẽ được chúng tôi hỗ trợ lưu giữ thêm một (1) giờ đồng hồ tiếp theo. Trong trường hợp Khách Hàng tiếp tục không đến nhận hàng và không có bất kỳ thông báo nào với Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ huy đơn hàng của Khách Hàng.

7.8. Thông tin chi tiết về việc giao hàng nếu có xin Khách Hàng vui lòng xem trong Phụ Lục 01. Chính sách vận chuyển và giao hàng hoặc trong mục Tài khoản -> Hỗ trợ -> Chính sách vận chuyển và giao hàng trên Ứng dụng

8. Chính sách hoàn trả Sản Phẩm/Hàng Hóa và hoàn tiền

Vui lòng xem nội dung chính sách này trong Phụ Lục 02. Chính Sách Đổi, Trả Hàng hoặc trong mục Tài khoản -> Hỗ trợ -> Chính sách đổi trả hàng hóa trên ứng dụng

9. Tài Khoản và thông tin cá nhân

9.1. Tài Khoản:

9.1.1. Khi đặt mua Hàng Hóa/Sản Phẩm trên Ứng dụng , Khách Hàng có thể tạo Tài Khoản trên Ứng dụng  như quy định tại Mục 9 này hoặc đặt mua hàng trên Ứng dụng của Chúng Tôi mà không cần có Tài Khoản.

9.1.2. Tất cả mọi tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc các cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp đều có quyền đăng ký Tài Khoản và mua hàng tại Ứng dụng của Chúng Tôi.

9.1.3. Để đăng nhập và sử dụng Tài Khoản tại Ứng dụng, Khách Hàng cần tạo một mật khẩu và Chúng Tôi khuyến cáo Khách Hàng không chia sẻ mật khẩu này cho người khác.

9.1.4. Chúng Tôi có thể khóa, đình chỉ, huỷ bỏ đăng ký Tài Khoản của Khách Hàng ngay lập tức theo quyết định hợp lý của Chúng Tôi hoặc khi phát hiện Khách Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời Chúng Tôi có thể áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật Việt Nam nếu phát hiện bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất nào phát sinh do Khách Hàng không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Tại mọi thời điểm, Khách Hàng có quyền ngưng, không tiếp tục sử dụng tiện ích/dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng, không thực hiện đặt hàng nếu Khách Hàng không chấp nhận bất kỳ nội dung nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này, các nguyên tắc, quy định, chính sách, hướng giải quyết hoặc hỗ trợ của chúng tôi.

9.1.5. Việc đình chỉ, huỷ bỏ đăng ký Tài Khoản và quyền truy cập vào Ứng dụng của Khách Hàng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Khách Hàng khác.

9.1.6. Trong một số trường hợp, Khách Hàng phải đăng nhập vào Tài Khoản để sử dụng Mã Giảm Giá/ Mã Tiền Điện Tử (nếu có).

9.2. Thông tin cá nhân

9.2.1. Khi đăng ký tạo Tài Khoản mới hoặc tại các thời điểm khác khi sử dụng Ứng dụng , Khách Hàng cần cung cấp cho Chúng Tôi thông tin cá nhân đầy đủ và hoàn toàn chính xác bao gồm họ tên, địa chỉ email, mật khẩu truy cập Tài Khoản, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ giao hàng v.v…

Khách Hàng có thể truy cập và sửa đổi, cập nhật các thông tin cá nhân của Khách Hàng. Đồng thời, tại mọi thời điểm, Khách Hàng có quyền yêu cầu Chúng Tôi thay đổi thông tin cá nhân, thông tin giao nhận hàng bằng cách liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Chúng Tôi về các yêu cầu của Khách Hàng qua số điện thoại [1800 282828] hoặc gửi email đến địa chỉ [hotro@bipbip.com].

Khách Hàng có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ với các thông tin cá nhân đã cung cấp của Khách Hàng (bao gồm cả Tài Khoản, mật khẩu ..v.v.) và các hoạt động của Khách Hàng trên Ứng dụng sẽ được thực hiện gắn liền với việc sử dụng các thông tin này. Ngay khi phát hiện có bất kỳ dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản và mật khẩu cá nhân nào của mình, Khách Hàng nên thông báo ngay với Chúng Tôi theo số điện thoại [1800 282828] hoặc email đến [hotro@bipbip.com] để được hỗ trợ kịp thời.

9.2.2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

9.2.2.1. Tất cả các thông tin cá nhân của Khách Hàng được Chúng Tôi sử dụng để phục vụ cho quá trình xử lý Đơn Hàng, giao Sản Phẩm/Hàng Hoá mà Khách Hàng đã đặt mua trên Ứng dụng đến địa chỉ mà Khách Hàng yêu cầu, cung cấp thông tin liên quan đến Hàng Hóa/Sản Phẩm, hỗ trợ quản lý Tài Khoản của Khách Hàng, cải tiến các chức năng của Ứng dụng  v.v… Nếu các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc gây khó khăn trong quá trình Chúng Tôi phục vụ Khách Hàng, Chúng Tôi có thể từ chối giao dịch với Khách Hàng.

9.2.2.2. Khi được sự đồng ý của Khách Hàng, Chúng Tôi sẽ gửi các thông tin khuyến mại hoặc các tin tức về Sản Phẩm/Hàng Hoá được chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng  cho Khách Hàng theo các thông tin cá nhân Khách Hàng đã cung cấp (bao gồm cả email, số điện thoại, địa chỉ v.v…)

9.2.2.3. Chúng Tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho chúng tôi cho Bên thứ ba để thực hiện việc giao Hàng Hóa/Sản Phẩm cho Khách Hàng và/hoặc nhận tiền thanh toán từ Khách Hàng.

9.2.3. Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Thành viên mà Chúng Tôi thu thập sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc cho đến khi các thông tin đó còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

9.2.4. Khi có thắc mắc hoặc yêu cầu gì về thông tin cá nhân, xin Khách Hàng vui lòng liên hệ số điện thoại [1800 282828] hoặc email đến [hotro@bipbip.com] để được trợ giúp.

10. Bảo mật thông tin

10.1. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch trên Ứng dụng, việc bảo mật và đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin của Khách Hàng (bao gồm thông tin cá nhân, thông tin thanh toán v.v…) được chúng tôi ưu tiên hàng đầu bằng các công cụ và biện pháp hỗ trợ tốt nhất.

10.2. Chúng Tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ Khách Hàng để phục vụ yêu cầu của Khách Hàng hoặc các mục đích khác được Khách Hàng đồng ý mà không chuyển giao, cung cấp, sao chép cho bên thứ ba nào vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác trái quy định pháp luật.

10.3. Trong trường hợp pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu, Chúng Tôi có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch của Khách Hàng cho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức có liên quan.

10.4. Ngay từ bước đầu tiên đến khi hoàn tất quá trình đặt hàng, thông tin thanh toán của Khách Hàng sẽ được mã hoá để đảm bảo an toàn. Khi kết thúc quá trình này, chế độ an toàn sẽ tự động thoát.

10.5. Chúng Tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bằng bất kỳ hình thức nào, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất, mất mát (nếu có) do Khách Hàng không tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin nêu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này (bao gồm bảo mật các thông tin thanh toán).

10.6. Không một cá nhân hoặc tổ chức nào được phép can thiệp hoặc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu trong Ứng dụng  dù bằng các loại hình công cụ, ứng dụng, chương trình hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Tất cả mọi hoạt động tuyên truyền, cổ vũ hoặc phát tán các hành vi bất hợp pháp nhằm mục đích xâm nhập, sao chép lưu trữ hoặc phá hoại các dữ liệu hệ thống trên Ứng dụng đều bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng Tôi sẽ yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân hoặc tổ chức có hành vi vi phạm này khi cần thiết.

11. Quyền và nghĩa vụ của Chúng Tôi và của Khách Hàng

11.1. Quyền và nghĩa vụ của Chúng Tôi:

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của Chúng Tôi được quy định tại các phần khác trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, Chúng Tôi còn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

11.1.1. Chúng Tôi cam kết điều hành Ứng dụng trên cơ sở pháp luật Việt Nam;

11.1.2. Chúng Tôi có quyền từ chối các Đơn Hàng của Khách Hàng trong các trường hợp Hàng Hóa/Sản Phẩm không sẵn có vì bất kỳ lý do gì, hoặc trong các trường hợp Bất Khả Kháng;

11.1.3. Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin cá nhân khi mở Tài Khoản, khi thực hiện thanh toán và trong các trường hợp cần thiết khác (bao gồm cả việc phục vụ Đơn Hàng của Khách Hàng);

11.1.4. Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, Chúng Tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp cho Chúng Tôi, các ý kiến, nhận xét của Khách Hàng hiển thị trên Ứng dụng  hoặc trang mạng xã hội khác liên kết với Ứng dụng về Chúng Tôi và/hoặc dịch vụ do Chúng Tôi cung cấp để:

11.1.5. Chúng Tôi sẽ từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến những vấn đề sau đây:

11.2. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

11.2.1. Khách Hàng là cá nhân thì phải đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp; Khách Hàng là tổ chức phải được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam khi mua hàng tại Ứng dụng  của Chúng Tôi;

11.2.2. Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp cho Chúng Tôi các thông tin cá nhân một cách trung thực và chính xác và Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tính chính xác của các thông tin cá nhân này;

11.2.3. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá trị toàn bộ Đơn Hàng đã đặt trên Ứng dụng của Chúng Tôi và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc thanh toán đó (bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu về thanh toán, thẻ ngân hàng quy định tại Mục 6 của Điều Khoản Và Điều Kiện này);

11.2.4. Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện đúng các khuyến cáo, lưu ý của Chúng Tôi tại Mục 6 của Điều Khoản Và Điều Kiện này;

11.2.5. Khách Hàng hiểu và công nhận rằng Khách Hàng có thể chịu những rủi ro liên quan đến việc sử dụng máy tính, internet hoặc mạng viễn thông khác khi sử dụng Ứng dụng.

12. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung hiển thị trên Ứng dụng, hình ảnh, âm thanh, thiết kế, logo, đồ hoạ, phần mềm, ứng dụng, văn bản, quy định, chính sách, mã nguồn đều thuộc quyền sở hữu của Chúng Tôi.

Khách Hàng có trách nhiệm tuyệt đối tôn trọng tất cả các nội dung, hình ảnh và bất kỳ phần thông tin nào thuộc Ứng dụng. Chúng Tôi nghiêm cấm mọi hình thức kinh doanh thương mại, quảng cáo, giới thiệu hoặc đại diện bên thứ ba sử dụng, sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào trên Ứng dụng hoặc các nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Chúng Tôi khi chưa được sự uỷ quyền hoặc đồng ý bằng văn bản của Chúng Tôi.

13. Chăm sóc Khách Hàng

13.1. Chúng Tôi luôn nỗ lực tối đa nhằm cung cấp cho Khách Hàng các Sản Phẩm/Hàng Hoá tốt nhất trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, Chúng Tôi không đảm bảo rằng tất cả các Sản Phẩm/Hàng Hoá này là phù hợp và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của Khách Hàng.

13.2. Chúng Tôi không thể đảm bảo rằng những dịch vụ, tiện ích đặt hàng do chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng  hoàn toàn không xảy ra lỗi hoặc sự cố ngoài ý muốn. Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra khi sử dụng dịch vụ, tiện ích đặt hàng của chúng tôi, đề nghị Khách Hàng thông báo ngay cho Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua số điện thoại [1800 282828] hoặc email đến [hotro@bipbip.com] để Chúng Tôi có biện pháp khắc phục hợp lý và kịp thời.

13.3. Trong một vài thời điểm, việc truy cập vào Ứng dụng  có thể bị hạn chế nhằm mục đích sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì hoặc triển khai dịch vụ, tiện ích hay ứng dụng mới trên Ứng dụng  của Chúng Tôi.

13.4. Các dịch vụ, tiện ích do Chúng Tôi cung cấp không bao gồm việc cung cấp, hỗ trợ máy tính, phần mềm, kết nối internet hay các thiết bị khác để truy cập vào Ứng dụng .

13.5. Để kết nối và sử dụng Ứng dụng, máy tính hay các thiết bị khác của Khách Hàng cần được phải kết nối với mạng internet hoặc các liên kết viễn thông thích hợp. Chúng Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản chi phí nào có thể phát sinh trong quá trình Khách Hàng truy cập và sử dụng Ứng dụng  của Chúng Tôi.

14. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Tất cả Điều Khoản Và Điều Kiện này cùng các Đơn Hàng đặt thành công, nội dung, quy định, chính sách tại Ứng dụng đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Ứng dụng và mua Sản Phẩm/ Hàng Hóa từ Ứng dụng , tranh chấp đó sẽ được ưu tiên tiên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound